volgende pagina

Zoals in deze petitie al vermeld hebben we de tijd absoluut nodig!! Eens temeer omdat het leeuwendeel van ons daarop rekende. (deze tijd was ons beloofd na het vorig beklag hieromtrent) Maar ook omdat er anders gewoon te weinig tijd is om alles klaar te krijgen voor de aankomende jury's. Daarenboven vind ik het ontzettend jammer dat wij als KUNST-school gedwongen worden mee te gaan in het hele idee van de dreigende terreur. Dit, terwijl juist wij diegenen zijn die hiertegen in zouden moeten gaan en laten zien dat we ons niet gewonnen geven!!

Filip Decoster