12

Teken de petitie

Oproep aan de school en de ouders van de Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem


Naar aanleiding van het afschaffen van de schoolopvang tijdens de vakanties


Beste school,

Onlangs liet u ons weten dat de schoolopvang tijdens de verlofperiodes afgeschaft wordt.
Wij betreuren dit, niet alleen de beslissing als dusdanig, maar ook de manier waarop die tot stand gekomen en gecommuniceerd is.

Ooit heeft de school beslist dat het aanbieden van buitenschoolse opvang tijdens de verlofperiodes binnen haar project paste.
Veel ouders maken daar dankbaar gebruik van, sommigen systematisch, anderen als laatste redplank.
Voor sommige ouders is het aanbieden van die opvang juist een van de redenen geweest om voor de Hofkouter te kiezen.

En nu, totaal onverwacht, laat de school ons weten dat dit niet langer haar probleem is.
Er is geen overleg geweest met de betrokken ouders of samen gezocht naar oplossingen. Meer nog: er is ons nooit duidelijk gemaakt dat het organiseren van die opvang door de school problematisch was.

Dat als ultieme reden voor het afschaffen wordt meegeven dat die opvang niet rendabel is, maakt ons al helemaal droevig.
Wij begrijpen dat de rekeningen moeten kloppen en dat de budgetten beperkt zijn.
Maar wij denken niet dat de school een bedrijf is en als een bedrijf moet gerund worden.
Want wat wordt dan het volgende dat moet sneuvelen of duurder moet worden?
En wat met de dagelijkse enthousiaste inzet van alle mensen die zich om onze kinderen bekommeren: hun glimlach, hun aandacht, hun zorg… zal die voortaan ook op zijn rendabiliteit beoordeeld worden?

Wij vragen niet dat de school zomaar haar beslissing herroept.
Wij zijn niet goed bezig wanneer wij onze problemen naar elkaar doorschuiven.
Wij willen dat dit probleem erkend wordt als een gezamenlijk probleem en dat we samen kunnen oplossen.
De problemen en de zorgen van de school zijn ook onze problemen en omgekeerd verwachten we dat ook de school de zorgen van de ouders ter harte neemt.

Wij beseffen dat dit niet evident is: de Hofkouter kent geen traditie van overleg.
Veel kansen blijven daardoor onbenut.

Daarom dit voorstel om samen tot een oplossing te komen en ervoor te zorgen dat dialoog en betrokkenheid een plaats hebben in de Hofkouter.
Hup Hofkouter hup!


Initiatief & Contact


Namens “de bezorgde ouders”
(toevallige vereniging met een doel)

Frank Uyttendaele
email: hup!hofkouter@yahoo.com

Ondertekenen - vermeld ook de naam van je kind(eren)